Home


Inhoudsopgave van ons nieuwe driemaandelijks tijdschrift


MANITOBA, waar de dollars aan de bomen groeien!
De emigratie uit Everbeek-Boven en omgeving naar Manitoba (1888-1925)

Een nieuwe uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius

Auteur: Marc Maroye

Everbeek-Boven, een beboste uithoek van Everbeek, is in vele opzichten merkwaardig.
De bevolking werkte in hoofdzaak in de landbouw en ook al waren ze wat ruwer dan de afgeborstelde bewoners rond de kerktoren van Everbeek-Beneden, ze wisten van aanpakken en het waren van nature harde werkers.
Hun mentaliteit, werkkracht en inventiviteit maakte hen bijzonder geschikt om naar het verre Manitoba in Canada te emigreren.
Moeilijkheden en tegenslagen konden hen niet deren, ze bleven koppig doorzetten en de meesten slaagden dan ook.
Hun voorbeeld inspireerde ook enkele families uit de omliggende gemeenten.

 

Marc Maroye beschreef de emigratiegolf in een tiental bijdragen in het tijdschrift Triverius,in de periode 1993-1995.
In dit werk worden de verschillende bijdragen gebundeld,aangevuld en herwerkt,zodat de geschiedenis toegankelijker wordt.
Het werk is ruim geïllustreerd en bovendien kunnen de oude foto’s duidelijker worden afgedrukt.

Het boek (formaat 17 x 24 cm) telt 144 bladzijden. Het verschijnt op het einde van 2022 en kost 20 euro.
Het boek kan besteld worden door storting van 20 euro op rekeningnummer IBAN BE53 4448 5814 6153 van GHK Triverius – financieel beheer, met de vermelding ‘Boek Manitoba’.
Binnen het werkgebied van de GHK Triverius (Brakel-Horebeke-Lierde) worden de boeken gratis aan huis bezorgd.
Het boek is eveneens te koop in het documentatiecentrum Triverius, Tirse 1, Brakel. Open op zondagen van 10 tot 12 uur.
Wie het boek met de post wenst te ontvangen betaalt ook nog 7,80 euro voor verpakking