Lijst uitgaven

       

MANITOBA, waar de dollars aan de bomen groeien!
De emigratie uit Everbeek-Boven en omgeving naar Manitoba (1888-1925)

Prijs: 20 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

 

         

Volksreligieus erfgoed in Brakel en Horebeke
Kapellen en kruisen langs wegen en paden

Prijs: 30 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

Boek ‘Militaire oorlogsdoden (1914-18)

 

Prijs: 30 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

Oorlog in en om Opbrakel . De kronieken van Victor Morre  – UITVERKOCHT!!

Prijs: 25 Euro (afgehaald).

 

Het kasteel van Lilare in Sint-Maria-Oudenhove

Prijs: 12 Euro (afgehaald).

 

Van speeltuigmaatschappij tot Koninklijke Harmonie De Eendracht – 200 jaar “muziek” in Brakel (1814-2014)

Prijs: 30 Euro (afgehaald).

 

Om Christus’ Liefde in Christus’ rijk

Geschiedenis van de Congregaties van Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge en te Viane

Prijs: 32 Euro (afgehaald)

Meer info …

 

Hieremias Triverius Brachelius – Catalogus

Prijs: 10 Euro (afgehaald); één toegang museum inbegrepen!

 

HONDERD JAAR DEKENAAT SINT-MARIA-HOREBEKE

De pastorale band tussen Horebeke, Zwalm en omliggende parochies

Prijs: 30 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

Met de ogen van … René Cosyns

Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de retrospectieve tentoonstelling april 2012.

Prijs: 5 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

EEN EEUW TOEGEWIJD (1909-2009)

De dekenij Nederbrakel en haar parochies vroeger en nu
Prijs: 25 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

Nederbrakel op de planken

Kroniek van drie eeuwen theater in Nederbrakel

V.I.O.S. cabaret (1947-1957)

Kunstkring Die Bronne (1957 – 2007)

Prijs: 15 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

 

CD: TRIVERIUSCONCERTO
Uitgebracht in 2004 ter gelegenheid van de viering 500 jaar Triverius.
Verlaagde prijs!! 12 Euro (afgehaald).

Meer info…

 

Hieremias Triverius Brachelius 1504 – 1554.
Red. René Van Ongevalle en Lucie Verachten
Boek uitgegeven in 2004 ter gelegenheid van de viering 500 jaar Triverius.
Prijs: 25 Euro (afgehaald).

Meer info …

 

Archiefbeelden: BRAKEL – HOREBEKE
Diverse auteurs

Prijs: 12 Euro (afgehaald).

Meer info …

Onze werking bestaat in de eerste plaats in het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift “TRIVERIUS”.
Voor zover ze nog beschikbaar zijn, kunnen van dit tijdschrift TRIVERIUS losse nummers aangekocht worden aan de prijs van  €6 per stuk voor de jaargangen 2023 en 2022, aan €3 per stuk voor de jaargangen 2021 en 2020 en aan €1  per stuk voor de oudere jaargangen..

NIEUW !! Opzoekingen in de volledige database

!! Doe je liever opzoekingen in de database waar alle inhoudsopgaven van alle nummers aanwezig zijn ,klik dan deze link

Daarnaast is sedert enkele jaren een documentatiecentrum in gebruik genomen waar boeken en tijdschriften verzameld en aangekocht worden, en ter beschikking worden gesteld van alle belangstellenden.

Het genootschap heeft bovendien een aantal eigen publicaties van boeken en brochures op haar actief

Een nieuwe uitgave september 2016 : Het kasteel van Lilare in Sint-Maria-Oudenhove
Een nieuwe uitgave juni 2015 : Van speeltuigmaatschappij tot Koninklijke Harmonie De Eendracht – 200 jaar “muziek” in Brakel (1814-2014)
Een nieuwe uitgave december 2014: Om Christus’ Liefde in Christus’ Rijk
Een nieuwe uitgave december 2013: HONDERD JAAR DEKENAAT SINT-MARIA-HOREBEKE
Een nieuwe uitgave december 2009: Een eeuw toegewijd (1909-2009)
Een nieuwe uitgave sinds december 2008: Moord in het Brakelbos
Oktober 2007 : Nederbrakel op de planken een kroniek van 3 eeuwen theater in Nederbrakel
Een nieuwe uitgave sinds november 2004: Leven rond het Brakelbos
Het boek : Hieremias Triverius Brachelius 1504 – 1554 en dit ter gelegenheid van de Triveriusviering 2004
De Verborgen Oorlogsliefde door Marleen De Smet naar het manuscript van Charles De Clercq
Archiefbeelden Brakel-Horebeke
het fotoboek over Nederbrakel
werken van Charles De Clercq en Sylvain De Lange
Regesten van Akten
“Het vredegerecht in het kanton Nederbrakel uit de Franse periode(ca 1800-1815)”
“Het vredegerecht in het kanton Nederbrakel uit de Hollandse periode(ca 1815-1830)”
“Everbeek, Opbrakel, Parike en Zegelsem in oude prentkaarten”.