De vereniging

Onze vereniging werd in 1970 gesticht als “Heemkring Triverius” en tot nu toe spreken velen nog over “Den Heemkring”, ondanks het feit dat sedert 1986 de naam in “Triveriusgenootschap” veranderd werd. De reden voor die verandering volgde uit het feit dat het woord heemkring taalkundig niet correct was en omdat onze vereniging niet uitsluitend met heemkunde bezig is. Triveriusgenootschap is dan wel taalkundig correct maar uit de naam blijkt helemaal niet meer waarvoor onze vereniging staat. Een genootschap kan zich met alles en nog wat bezig houden.
Bovendien ging het zelfstandig woord “Triverius”, nog steeds ons uithangbord, verloren door er een aanhangsel aan toe te voegen, terwijl de korte naam “Triverius” nog steeds algemeen gebruikt wordt om onze vereniging aan te duiden. Tijdens de vergadering van 19 december 2002 besliste het bestuur nagenoeg unaniem terug te keren naar de vroegere naam, met toevoeging van de taalkundig correcte term Geschied- en Heemkundige Kring.
Dit geeft tevens op een kernachtige wijze weer wat onze activiteiten en doelstellingen zijn.
De werking bestaat in de eerste plaats in het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift “TRIVERIUS” en de organisatie van ons documentatiecentrum, maar telkens opnieuw slagen we erin om ook onze andere activiteiten naar een succes te leiden.

De Geschied-en Heemkundige Kring Triverius is een feitelijke vereniging; de statuten ervan kunnen via deze link worden opgehaald en/of gelezen.

De Geschied- en Heemkundige Kring Triverius werd gesticht in 1970, in de schoot van de VTB-VAB, afdeling Brakel.
Stichters waren Frans Van De Mergel (overleden 1992), eerste voorzitter Paul Baguet (overleden 2009), eerste secretaris-penningmeester.
Aan deze stichters werd de titel van ere-voorzitter respectievelijk ere-secretaris-penningmeester toegekend.

 

 

Bestuur

 

Voorzitter: Ludwig De Temmerman, Molenhoekstraat 69, 9660 Brakel (055 42 65 75)
e-mail: ludwig.detemmerman@skynet.be

Ondervoorzitter:
André Premereur,Langemunte 20, 9570 LIERDE (055 42 15 65)
e-mail: andre.premereur@scarlet.be

Secretaris: Jeroen De Temmerman
e-mail: jeroen_detemmerman@hotmail.com

Penningmeester: Robert D’Haeyer, Lepelstraat 93, 9660 Brakel (055 42 49 49)
e:mail robert.dhaeyer@skynet.be

Afgevaardigde bij Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw. : Robert D’Haeyer

Eindredactie tijdschrift: Marc Maroye, Hoogstraat 171, 9570 LIERDE (055 42 71 49)
e-mail: marc.maroye@telenet.be

Redactie: Ludwig De Temmerman, Marc Maroye, André Premereur

Leden:

Rudy De Mets e-mail rdme@telenet.be
Mieke De Prijck e:mail mieke.de.prijck@telenet.be
Kim De Scheemaeker
Jean-Pierre Hoebeke e:mail jp.hoebeke@gmail.com
Jan Martens
Frans Roman e:mail roman.frans@gmail.com
Wim Van Den Dooren
André Vandenhaute
Frank Van Den Steen
Willy Van Schoorisse
Lucie Verachten
Webmaster/Social media Communicatie Facebook : Stefaan Van Steenberge
e-mail: stefaan.vansteenberge@scarlet.be