Activiteiten

Naast de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift “Triverius” en andere publicaties, is ook de organisatie van het documentatiecentrum een enorme karwei.
De vereniging legt ook tal van verzamelingen aan: doodsprentjes, doodsbrieven, oude prentkaarten, oude voorwerpen (die later in een heemkundig museum zullen ondergebracht worden),…

De Geschied- en Heemkundige Kring Triverius is tevens een culturele vereniging die voordrachten, vertoningen van oude films, tentoonstellingen van oude postkaarten, bidprentjes, foto’s en heemkundig materiaal organiseert.

Jaarprogramma 2023:

Vrijdag 31 maart 2023 om 20 uur
Voordracht ‘De voorouders van Ludwig Van Beethoven in het Mechelse’
Door Rudi De Mets (Stadsgids Mechelen).

Zondag 23 april 2023 van 10-18 uur
Erfgoeddag met als thema ‘Beestig!’
‘Vinkeniers en duivenmelkers in beeld’

Vrijdag 30 juni 2023 om 20 uur
Avondwandeling in Michelbeke
Samenkomst op het Sebastiaansplein

Zondag 20 augustus 2023
Uitstap naar Geraardsbergen-Grimminge
Natuureducatief centrum De Helix
Museum van het Belgisch trekpaard

Zondag 10 september 2023 van 10-18 uur
Open Monumentendag 2023 – Thema ‘Levend Erfgoed’
In samenwerking met de Braekelcub

Vrijdag 13 oktober 2023
Voordracht: ‘In opstand! De Geuzengeschiedenis’
Door Pieter Serrien

Woensdag 1 november 2023
Reveil 2023

Zondag 12 november 2023
21ste gezellig samenzijn met eetfestijn

Zondag 26 november 2023
Dag van de Wetenschap

Jaarprogramma 2022 :

Vrijdag 1 april 2022 om 20 uur  !!! Voordracht geannuleerd
Voordracht ‘De voorouders van Ludwig Van Beethoven in het Mechelse’
Door Rudi De Mets (Stadsgids Mechelen).

Zondag 24 april 2022(10-18 uur) en van maandag  25 april tot vrijdag 29 april 2022 
Erfgoeddag  maakt school
in het Gemeentelijk Medisch-Historisch Museum, medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Vrijdag 1 juli 2022 om 20 uur
Avondwandeling Manitobatocht in Everbeek-Boven

Zondag 21 augustus 2022
Uitstap naar Archeocentrum in Velzeke

Zondag 11 september 2022
Open Monumentendag 2022
Medewerking met de Werkgroep Open Monumenten

Vrijdag 7 oktober 2022
Voordracht

Dinsdag 1 november 2022 tussen 16 en 18uur
Reveil 2022 op het kerkhof van Nederbrakel

Zondag 13 november 2022
20ste gezellig samenzijn met eetfestijn

Zondag 27 november 2022
Dag van de Wetenschap

 

Jaarprogramma 2021 :

Vrijdag 2 april 2021 om 20 uurdeze  voordracht wordt verschoven naar 1 april 2022
Voordracht ‘De voorouders van Ludwig Van Beethoven in het Mechelse’
Door Rudi De Mets (Stadsgids Mechelen).

Zondag 25 april 2021 (10-18 uur) en zaterdag 1 mei en zondag 2 mei (14 tot 16 uur)
Erfgoeddag Thema ‘De nacht’
De Mijnwerkers
Tentoonstelling in het Gemeentelijk Medisch-historisch Museum
Medewerking met Werkgroep Open Monumenten

]uni 2021
Tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek
200 jaar Ruiterommegang ter ere van Sint-Pieter in Nederbrakel

Vrijdag 2 juli 2021 om 20 uur
Avondwandeling in Hemelveerdegem en Sint-Martens-Lierde
Onder de leiding van Danny De Looze

Zondag 22 augustus 2021
Zomeruitstap naar de Geuzenhoek te Horebeke
Bezoek aan de Oude en Nieuwe Kerk
Bezoek aan het vernieuwde Abraham Hans Museum

Vrijdag 8 oktober 2021
Voordracht “Herontdekking van de anatomie tijdens de Renaissance” door Prof. Em. Paul BROOS.  In samenwerking met de Orde van Triverius.

Zondag 10 oktober 2021
Doopplechtigheid van het reuzenechtpaar Hieremias Triverius en Anna Walraevens
Medewerking aan ‘Brakel Oktobert’

Vrijdag 22 oktober 2021 om 20 uur
De rol van minister Albert De Vleeschauwer tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Door Bert Govaerts

Maandag 1 november 2021 tussen 16 en 18 uur
Reveil op het kerkhof van Nederbrakel

Zondag 14 november 2021
20ste gezellig samenzijn met eetfestijn Omwille van corona besliste het bestuur  om deze activiteit ook dit jaar te annuleren

 

Zondag 28 november 2021 Dag van de Wetenschap  Het speciaal programma voor kinderen van 6 tot 14 jaar met medewerking van Morgane La Fay: “Op stap met de heelmeester”. wordt wegens de verslechterde toestand uitgesteld tot volgend jaar.
Het museum is die dag wel open en kan bezocht worden met gids na reservatie. De toegang en de gidsbeurt zijn gratis op de Dag van de Wetenschap.
Reservatie bij Ludwig De Temmerman (0473 92 39 10).

 

Jaarprogramma 2020 :

Vrijdag 3 april 2020      Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de geplande voordracht van 3 april verschoven naar 23 oktober.

om 20 uur  voordracht in het kader van de herdenking van 75 jaar einde van WO II door Bert GOVAERTS
De rol van minister Albert De Vleeschauwer tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zondag 26 april 2020 (10-18 uur)   Erfgoeddag Thema “De nacht” Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt  de Erfgoeddag 2020 geannuleerd  en verplaatst  naar 2021

 

Zaterdag 2 mei en zondag 3 mei (14 tot 16 uur).Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt  deze tentoonstelling  geannuleerd  en verplaatst  naar 2021
 

De Mijnwerkers tentoonstelling in het Gemeentelijk Medisch-historisch Museum

Zaterdag 16 mei 2020   Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt  de Heemdag 2020 mogelijk verplaatst  naar september 2020
Heemdag 2020 Kasteel van Lilare

Zondag 21 juni 2020 Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat deze jubileumviering niet door
Jubileumviering 50 jaar GHK

Juni 2020
Tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt  de tentoonstelling uitgesteld tot volgend jaar in juni
200 jaar Ruiterommegang ter ere van Sint-Pieter in Nederbrakel

Vrijdag 3 juli 2020 : 20 uur 
Avondwandeling in Nederbrakel en Sint-Maria-Oudenhove :traditionele Paul Baguet  wandeling.
In het kader van ons jubileumjaar doen we de wandeling naar het Kloosterbos nog eens over. Deze wandeling werd ettelijke keren geleid door Paul Baguet. Het was de meest populaire avondwandeling.
We verzamelen op de Tirseparking om 20 uur.
Opgelet! Wie aan de wandeling wil deelnemen moet vooraf inschrijven (bij voorkeur via mail) bij de voorzitter of de secretaris.

Zondag 23 augustus 2020 Uitgesteld naar augustus 2021
Zomeruitstap naar de Geuzenhoek te Horebeke

Zondag 13 september 2020
Open Monumentendag 2020
Wegens de coronamaatregelen zijn er geen geleide bezoeken aan de kerk, de schatkamer en de beiaard mogelijk.
Daarom werd voor een alternatief gezorgd door de organisatie van een Internationaal Beiaardfestival waarbij de beiaard en de beiaardiers op het scherm te zien zijn.
De concerten zijn live te volgen via beeldschermen in de kerk of via livestream op de gemeentelijke website www.brakel.be.
Programma
11.30 – 12.30u: Piet Hamelink (Nederland)
13.30 – 15u: Dominique Wybraeke en Els Van Den Borre (Ronse)
15.30 – 17u: Ayako (Japan) Ayako Vander Poorten

Vrijdag 2 oktober 2020 om 20 uur
Voordracht: Humanisten in onze streek Door Marcel COCK

Zondag 11 oktober 2020Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt  deze tentoonstelling  geannuleerd  en verplaatst  naar 2021
Brakel Oktobert 2020
Doopplechtigheid van de reus Triverius en Anna Walraevens

Vrijdag 23 oktober 2020 om 20 uurOmwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt  deze tentoonstelling  geannuleerd  en verplaatst  naar 2021
De rol van minister Albert De Vleeschauwer tijdens de WO II
Door Bert Govaerts, auteur van zijn biografie ‘Ik alleen’

Zondag 1 november 2020
Reveil op hert kerkhof van Nederbrakel (17-18 uur)
Gegidste rondleidingen van 16 tot 17 uur.

Zondag 15 november 2020 Omwille van corona besliste het bestuur unaniem om deze activiteit dit jaar te annuleren
Twintigste Groot Eetfestijn in samenwerking met de Orde van Triverius

Zondag 29 november 2020
Dag van de Wetenschap in het Gemeentelijk Medisch Historisch Museum

Jaarprogramma 2019 :

Vrijdag 5 april 2019 Voordracht: onderwerp later te bepalen

Zondag 28 april, zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019 Erfgoeddag over vakmanschap: Hoe maakt u het?
De klompenmaker .
Tentoonstelling ‘Figuren van Jozef Coutuer’ in de kapel van de Zusters van Maria

Vrijdag 28 juni 2019
Avondwandeling in D’Hoppe

Zondag 25 augustus 2019
Uitstap naar Geraardsbergen met bezoek aan het filmmuseum in Hunnegem

Zondag 8 september 2019
Open Monumentendag Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Vrijdag 4 oktober 2019 Voordracht: Egmont door Olivier Van Rode

Zondag 17 november 2019
Negentiende gezellig samenzijn met eetfestijn, in samenwerking met de Orde van Triverius

Zondag 24 november 2019
Dag van de Wetenschap. In het Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius

 

Jaarprogramma 2018 :

Vrijdag 6 april 2018 Voordracht: De betekenis van 500 jaar reformatie voor Korsele in Horebeke, om 20 uur in de polyvalente zaal van de Brakelse Bibliotheek.

Zondag 22 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018  Erfgoeddag: Thema “Kiezen”

Tentoonstelling in de kapel van de Zusters van Maria
Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Juni 2018
Tentoonstelling kunstschilder René VANDESANDE Openbare Bibliotheek

Vrijdag 29 juni 2018
Avondwandeling in Sint-Kornelis-Horebeke

Zondag 8 juli 2018
Feest van de Vlaamse Gemeenschap, medewerking met de werkgroep 11-juliviering

Zondag 19 augustus 2018
Zomeruitstap naar Wortegem-Petegem Domein de Ghellinck in Elsegem

Zondag 9 september 2018
Open Monumentendag 2018- Parike. Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Vrijdag 12 oktober 2018 Voordracht: Wentelsteen, de oprichting van het Collegium Trilingue.
Door Joris Tulkens. In samenwerking met de Openbare Bibliotheek en de Orde van Triverius

Zondag 18 november 2018
Achttiende gezellig samenzijn met eetfestijn. In samenwerking met de Orde van Triverius

Zondag 25 november 2018
Dag van de Wetenschap. In het Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius

 

 

Jaarprogramma 2017 :

Vrijdag 14 april 2017 Voordracht (om 20u): “Manitoba, waar de dollars aan de bomen groeien” door Marc Maroye in de Lier te Lierde

Zondag 23 april, zaterdag 29 en zondag 30 april 2017 Erfgoeddag: Thema “Zorg” tentoonstelling in de kapel van de Zusters van Maria . Geneeswijzen uit grootmoeders tijd – gratis openstelling museum – medewerking met de werkgroep Open Monumenten.

Vrijdag 30 juni 2017 Avondwandeling in Nederbrakel (20u). Relicten van de oude trambaan. Samenkomst Spoorwegstraat (ingang museum)

Zondag 9 juli 2017 Feest van de Vlaamse Gemeenschap . Medewerking met de werkgroep 11-juliviering

Zondag 27 augustus 2017 Zomeruitstap naar Vloesberg en Ellezelles

Zondag 10 september 2017 Open Monumentendag 2017. Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Zondag 1 oktober 2017 Deelname aan Brakeliana (georganiseerd door de Culturele Raad)

Vrijdag 6 oktober 2017 om 20u voordracht : “Thomas More” door Joris Tulkens. In samenwerking met de Orde van Triverius en met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Zondag 12 november 2017 Zeventiende Groot Eetfestijn ; in samenwerking met de Orde van Triverius
Meer details hier

Zondag 26 november 2017 Dag van de Wetenschap ; in het Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius.
Meer details hier