Activiteiten

Naast de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift “Triverius” en andere publicaties, is ook de organisatie van het documentatiecentrum een enorme karwei.
De vereniging legt ook tal van verzamelingen aan: doodsprentjes, doodsbrieven, oude prentkaarten, oude voorwerpen (die later in een heemkundig museum zullen ondergebracht worden),…

De Geschied- en Heemkundige Kring Triverius is tevens een culturele vereniging die voordrachten, vertoningen van oude films, tentoonstellingen van oude postkaarten, bidprentjes, foto’s en heemkundig materiaal organiseert.

Jaarprogramma 2017 :

Vrijdag 14 april 2017 Voordracht (om 20u): “Manitoba, waar de dollars aan de bomen groeien” door Marc Maroye in de Lier te Lierde

Zondag 23 april, zaterdag 29 en zondag 30 april 2017 Erfgoeddag: Thema “Zorg” tentoonstelling in de kapel van de Zusters van Maria . Geneeswijzen uit grootmoeders tijd – gratis openstelling museum – medewerking met de werkgroep Open Monumenten.

Vrijdag 30 juni 2017 Avondwandeling in Nederbrakel (20u). Relicten van de oude trambaan. Samenkomst Spoorwegstraat (ingang museum)

Zondag 9 juli 2017 Feest van de Vlaamse Gemeenschap . Medewerking met de werkgroep 11-juliviering

Zondag 27 augustus 2017 Zomeruitstap naar Vloesberg en Ellezelles

Zondag 10 september 2017 Open Monumentendag 2017. Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Zondag 1 oktober 2017 Deelname aan Brakeliana (georganiseerd door de Culturele Raad)

Vrijdag 6 oktober 2017 om 20u voordracht : “Thomas More” door Joris Tulkens. In samenwerking met de Orde van Triverius en met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Zondag 12 november 2017 Zeventiende Groot Eetfestijn ; in samenwerking met de Orde van Triverius
Meer details hier

Zondag 26 november 2017 Dag van de Wetenschap ; in het Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius.
Meer details hier