Een eeuw toegewijd (1909-2009)

Het boek werd uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de dekenij Nederbrakel en werd op 4 december 2009 voorgesteld in de kerk van Nederbrakel.

Een eeuw dekenij Nederbrakel als resultaat van een eeuwenlange evolutie in de kerkelijke structuren. Ook de dekenij was in de loop van de voorbije eeuw in evolutie. Van de gemeenten die tot het 19de eeuwse kanton behoorden, tot de huidige samenstelling: de parochies van de deelgemeenten van Lierde en Brakel.

Alle parochies die in de loop van de eeuw deel uitmaakten van de dekenij, ook als was het beperkt in de tijd, komen aan bod.

Dit zijn Deftinge, Elst, Everbeek-Sint-Maria en Everbeek-Sint-Jozef, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Ophasselt Parike, Sint-Jans-Hemelveerdegem, Sint-Maria-Lierde, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Martens-Lierde, Steenhuize-Wijnhuize en Zegelsem.

 

De gebouwen

Elke kerk heeft haar geschiedenis over de eeuwen heen. Verwoestingen en plunderingen en toch steeds verrijzen uit het puin. Kerken, kapellen en pastorieën getuigen van een rijk verleden en de kerkelijke kunstwerken getuigen van de gulheid van de lokale heerser, maar ook van de gewone gelovige en de bedevaarder.

De bedienaars

De pastoors, deservitors, onderpastoors en coadjutors, met hun fouten en gebreken, maar vooral met hun goedheid en toegewijde zorg, hebben de gelovigen door moeilijke periodes van rampspoed en vervolging geleid. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van ons volk. Jonge vrouwen kwamen samen en stichtten kloostercongregaties die uitzwermden in onze en naburige gemeenten en die ook naar de missies trokken.

Het geloofsleven

Vroeger, veel meer dan nu, speelde de kerk een zeer belangrijke rol in het dagelijkse leven van de parochianen.
Ze kwamen samen in godvruchtige broederschappen, genootschappen, congregaties en bonden. Ze hielden processies en bedevaarten en vereerden de patroonheiligen van de verschillende parochiekerken.

Geloven in de toekomst is de kern van het geloof.

Auteurs: Luk Beeckmans, Sylvain De Lange, Rudy De Mets, Mieke De Prijck, Fernand De Tant, Ludwig De Temmerman, Filip Jalet, Marc Maroye, André Premereur, Frans Roman, Luc Van De Velde, Hilde Van Paepegem

2009 , 21 x 29,7cm, 226 blz.

Prijs: 25 Euro (afgehaald).