Het kasteel van Lilare in Sint-Maria-Oudenhove

Het boek, een uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius (Brakel-Lierde-Horebeke) met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, is rijkelijk geïllustreerd in kleurendruk, en telt 150 bladzijden.

 

U kunt het boek bestellen door storting van € 12 op het rekeningnummer IBAN BE53 4448 5814 6153 van GHK Triverius -financieel beheer met de vermelding “ Boek Lilare”.

Binnen het werkgebied van GHK Triverius (Brakel-Lierde-Horebeke) worden de boeken gratis bezorgd.
Het boek kan aangekocht en opgehaald worden  in het documentatiecentrum Triverius, Tirse 1, Brakel (open op zondagen tussen 10.00u en 12.00u – gesloten op feestdagen)

Wie het boek met de post wil toegestuurd krijgen betaalt € 5 extra voor de verzending.