Nederbrakel op de planken

Kroniek van drie eeuwen theater in Nederbrakel
V.I.O.S. cabaret (1947-1957)
Kunstkring Die Bronne (1957 – 2007)

door Ludwig De Temmerman

Nederbrakel heeft een behoorlijk lange theatertraditie. Reeds in de 18de eeuw waren er meerdere groepen rederijkers actief. De grootste activiteit startte echter op het einde van de 19de eeuw met de toneelbond ’t Zal gaan, gesticht door Jozef De Waegenaere. De toneelstukken en korte operetten die hij schreef werden door die kring voor het eerst opgevoerd. Tal van organisaties en jeugdbewegingen bevolkten de podia om de kas te spijzen: de Katholieke Jonge Wacht, Oud-leerlingenbond Sint-Augustinus, Missiebond, Fransmansgilde Broedermin, Congreganisten, Meisjesadultenschool, K.S.A., V.K.AJ., B.J.B. en Burgers- en Middenstandsjeugd.

Specifieke theatergroepen waren er ook met “Kunst en Deugd”. Cabaretgroep V.I.O.S., die voor het eerst in 1947 en het laatst in 1957 optrad en de gouden Kunstkring Die Bronne. De jubilarissen worden extra in de kijker gezet.

Het boek volledig in kleurendruk, telt 205 bladzijden met 200 foto’s en een 40-tal illustraties.

Op 26 oktober, tijdens de opening van de tentoonstelling “50 jaar Die Bronne”, werd het boek voorgesteld en is het verkrijgbaar aan de prijs van 15 euro (afgehaald)
Het werd gedrukt met steun van de Culturele Raad Brakel en is verkrijgbaar in het documentatiecentrum Triverius.