Om Christus’ Liefde in Christus’ rijk

Geschiedenis van de Congregaties van Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge en te Viane

In de kapel van het klooster te Deftinge werd op vrijdag 05/12/2014 het boek voorgesteld “Om Christus’ Liefde in Christus’ Rijk”
De inleiding werd gegeven door Ludwig De Temmerman, voorzitter van de GHK Triverius.
Achtereenvolgens mochten Zuster Godelieve De Wulf (Algemene Overste van de Congregatie), Jurgen Soetens (burgemeester van Lierde), E.H. Kanunnik Frans Hitchinson (deken van Geraardsbergen), André Premereur (auteur) hun toespraak houden.
De muzikale harpintermezzo’s werden gebracht door Sofie Baguet.
Onder de prominente aanwezigen waren bisschop Luc Van Looy, E.H. Kanunnik Frans Hitchinson, algemeen Overste van de Congregatie Zuster Godelieve De Wulf en burgemeester Jurgen Soetens de eersten die het boek in ontvangst mochten nemen.
De receptie in de refter van het klooster werd aangeboden door de Congregatie en door het gemeentebestuur van Lierde.

Het gloednieuwe boek is een gezamelijke uitgave van de Congregatie van Zusters van de H.Vincentius a Paulo en van de Geschied-en Heemkundige Kring Triverius, met de steun van de gemeente Lierde.
Het boek werd samengesteld door André Premereur, ondervoorzitter van de GHK Triverius.
De voorstelling was tevens de start van de uitzonderlijke expo KLOOSTER DEFTINGE – VIANE dewelke op zaterdag 06 en zondag 07 december 2014 gratis open was voor het publiek.

U kunt het boek bestellen door storting van € 32 op het rekeningnummer IBAN BE53 4448 5814 6153 van GHK Triverius -financieel beheer met de vermelding “ Om Christus Liefde”.

Binnen het werkgebied van GHK Triverius (Brakel-Lierde-Horebeke) worden de boeken gratis bezorgd.
Bestelde boeken kunnen afgehaald worden in het documentatiecentrum Triverius, Tirse 1, Brakel (open op zondagen tussen 10.00u en 12.00u – gesloten op feestdagen) waar het boek ook kan worden aangekocht.

!!Wie het boek met de post wil toegestuurd krijgen betaalt € 9 extra voor de verzending.