Oorlog in en om Opbrakel De kronieken van Victor Morre.

Oorlog in en om Opbrakel

UITVERKOCHT!!

De kronieken van Victor Morre bewerkt door Ludwig De Temmerman.

Victor Morre werd geboren in 1906 en beleefde de beide wereldoorlogen, ofwel als kind of als soldaat tijdens de 18-daagse veldtocht en als landbouwer tijdens de bezetting.
Vanuit Opbrakel observeerde hij het dagelijkse gebeuren rondom hem in de sombere oorlogstijden en verzamelde alle informatie die toen te vinden was. Hij was gepassioneerd door het wereldgebeuren.
Op latere leeftijd zette Victor al zijn ervaringen op papier en vulde zijn waarnemingen aan met gegevens die hij opspoorde in de archieven.
Zijn artikels verschenen in de periode 1973-1991 in het tijdschrift Triverius.
Het hele verhaal van de twee wereldoorlogen was aldus versnipperd over nagenoeg 20 jaren zodat het vrijwel onmogelijk was om het hele verhaal aaneensluitend te lezen.
Omdat het werk van onschatbare waarde is voor de lokale geschiedenis, drong een bewerking in boekvorm zich op.
De kern van het verhaal ligt in Opbrakel, maar de oorlog stopt niet of begint niet aan een gemeentegrens. Hij bericht dan ook over feiten en gebeurtenissen in de ruime omgeving.
In zijn dagboeken noteerde hij gedetailleerde informatie over de prijzen van voedingswaren en brandstoffen op de markt en op de “zwarte markt”.
Soms lijken de notities onbelangrijk, maar niettemin illustreren die precies waarmee de gewone man, de landbouwer, tijdens de oorlog echt bezig was.
Dit boek is een hommage aan Victor voor het enorme werk dat hij verrichtte als lokale geschiedschrijver.

Het is een uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius (Brakel-Lierde-Horebeke).
Het beslaat meer dan 400 bladzijden en het is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en documenten uit het archief van Victor Morre.
Het boek kan besteld worden aan 25 euro door storting op rekeningnummer IBAN BE53 4448 5814 6153 van GHK Triverius – financieel beheer, met vermelding “Boek Victor Morre”.

Binnen het werkgebied van de GHK Triverius (Brakel-Lierde-Horebeke) worden de boeken gratis bezorgd.
Afhalen van bestelde boeken kan in het documentatiecentrum Triverius, Tirse 1, Brakel (open op zondagen tussen 10 en 12 uur-gesloten op feestdagen).

Wie het boek met de post wenst te ontvangen betaalt ook nog 8,5 euro verpakking en portkosten.